Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3602
(21)Numarul depozituluia 2007 0037
(22)Data depozitului2007.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a cărbunelui activ din coajă de nucă şi procedeu de modificare chimică a lui
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.08
 Data decăderii din drepturi2014.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024