Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3536
(21)Numarul depozituluia 2007 0038
(22)Data depozitului2007.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Amestec uscat pentru tencuire pe bază de ciment
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 28/04 (2006.01); C04B 14/28 (2006.01); C04B 24/10 (2006.01); C04B 24/38 (2006.01); C04B 24/24 (2006.01); C04B 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.03.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, EGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.08
 Data decăderii din drepturi2017.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.03.2023