Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3408
(21)Numarul depozituluia 2007 0048
(22)Data depozitului2007.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; ZUBCOV Natalia, MD; PERNAI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a peştilor  în policultură
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.26
 Data decăderii din drepturi2013.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024