Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3374
(21)Numarul depozituluia 2007 0059
(22)Data depozitului2007.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSALTANOVICI Tatiana, MD; CRAVCENCO Anatol, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la temperaturi înalte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F1, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01); A01H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.14
 Data decăderii din drepturi2012.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024