Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3441
(21)Numarul depozituluia 2007 0083
(22)Data depozitului2007.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de colectare a ectoparaziţilor de la păsări
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.26
 Data decăderii din drepturi2013.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.07.2024