Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3850
(21)Numarul depozituluia 2007 0095
(22)Data depozitului2007.04.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertizor de tensiune continuă cu cvasirezonanţă  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2010
B1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/337 (2006.01); H02M 7/523 (2006.01); H05B 6/04 (2006.01); H02J 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.12
 Data decăderii din drepturi2012.04.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024