Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3566
(21)Numarul depozituluia 2007 0126
(22)Data depozitului2007.05.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; URSU Alina, RO; MIRON Neculai Doru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de coagulare-floculare la îndepărtarea cationilor de metal din apă  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/52 (2006.01); C02F 1/56 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/62 (2006.01); B01J 20/04 (2006.01); B01J 20/12 (2006.01); B01J 39/02 (2006.01); B01J 39/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.02
 Data decăderii din drepturi2012.05.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024