Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3439
(21)Numarul depozituluia 2007 0128
(22)Data depozitului2007.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; ZUBAREVA Vera, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a plantelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/06 (2006.01); A01N 33/24 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.04
 Data decăderii din drepturi2012.05.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2023