Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3691
(21)Numarul depozituluia 2007 0132
(22)Data depozitului2007.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatolii, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de confecţionare a unei nanostructuri filiforme
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2009
B1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.10
 Data decăderii din drepturi2013.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.02.2024