Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3684
(21)Numarul depozituluia 2007 0154
(22)Data depozitului2007.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; DRAGALINA Galina, MD; BARBĂ Alic, MD; VIERU Roma, MD; POPUŞOI Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a N, N-dialchiltioureidoacetofenonelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 335/06 (2006.01); C07C 335/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.28
 Data decăderii din drepturi2012.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.06.2023