Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3646
(21)Numarul depozituluia 2007 0168
(22)Data depozitului2007.06.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ROTARU Anatol, MD; CHIRIAC Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii cronice ale organelor genitale feminine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 2/04 (2006.01); A61N 1/32 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61B 5/04 (2006.01); A61B 18/18 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.08
 Data decăderii din drepturi2012.06.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2023