Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3437
(21)Numarul depozituluia 2007 0171
(22)Data depozitului2007.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; BALAŞOVA Irina, RU; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.12
 Data decăderii din drepturi2012.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2023