Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3497
(21)Numarul depozituluia 2007 0197
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDULACHI Elisaveta, MD; PALADI Daniela, MD; FLOREA Diana, MD; MACARI Artur, MD; TĂRÎŢĂ Vasile, MD; TATAROV Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a gemului şi confiturei cu un conţinut redus de zaharoză
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A23L 3/3562 (2006.01); A23L 1/09 (2006.01); A23L 3/015 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024