Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3487
(21)Numarul depozituluia 2007 0198
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCINCILEI Angela, MD; DÉLORT Anne-Marie, FR; TOLOCICHINA Svetlana, MD; SIREŢANU Ludmila, MD; BESSE-HOGGAN Pascale, FR; SANCELME Martine, FR;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Penicillium verrucosum Dierckx var.cyclopium - destructoare a metalaxilului şi benzotiazolilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); A62D 3/02 (2007.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023