Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3625
(21)Numarul depozituluia 2007 0200
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLĂZĂRESCU Ana, MD; TURTĂ Constantin, MD; ŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiHeptaazotat de hexa-(m-b-alanin-(O,O'))-m3-oxo-tri(aqua)trifier(III) 3,5-hidrat şi procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2009
F1, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/76 (2006.01); C07C 229/08 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01H 13/00 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61P 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024