Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3580
(21)Numarul depozituluia 2007 0211
(22)Data depozitului2007.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; BONDARCIUC Nicolae, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTermoelectrod pentru traductor termoelectric
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01C 7/00 (2006.01); H01C 7/02 (2006.01); H01C 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.25
 Data decăderii din drepturi2012.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024