Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3992
(21)Numarul depozituluia 2007 0263
(22)Data depozitului2007.10.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a obiectului electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea imaginii individuale pe acesta
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 9/06 (2006.01); B23H 9/16 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); B23H 7/32 (2006.01); G06K 1/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.02
 Data decăderii din drepturi2013.10.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.03.2023