Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4006
(21)Numarul depozituluia 2007 0286
(22)Data depozitului2007.10.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD; NEDIOGLO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de aplicare a marcajului de identificare pe obiectul electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea imaginii individuale pe acesta prin descărcări electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 9/06 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); B23H 7/34 (2006.01); G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.26
 Data decăderii din drepturi2013.10.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023