Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4013
(21)Numarul depozituluia 2007 0296
(22)Data depozitului2007.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a aliajului cu magnetorezistenţă mărită pentru confecţionarea microfire lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/3215 (2006.01); H01B 13/00 (2008.01); H01B 13/06 (2008.01); H01L 35/00 (2008.01); G01R 33/02 (2008.01); G01R 29/06 (2008.01); G01R 33/035 (2008.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 49/00 (2008.01); C22C 1/02 (2008.01); C22C 12/00 (2008.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.10.31
 Data decăderii din drepturi2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.10.2020