Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3811
(21)Numarul depozituluia 2007 0303
(22)Data depozitului2007.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD; POSTOLACHE Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); C25F 3/12 (2006.01); H01L 21/3063 (2006.01); C01D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.06
 Data decăderii din drepturi2012.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024