Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3611
(21)Numarul depozituluia 2007 0308
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; CERNÎŞEV Serghei, MD; POPA Maria, MD; BONDARCIUC Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a legumelor uscate ce conţin carotinoide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/02 (2006.01); A23L 1/212 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.09.2022