Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3968
(21)Numarul depozituluia 2007 0322
(22)Data depozitului2007.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de formare a marcajului individual pe documente pe purtător de hârtie
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2010
B2, BOPI 10/2009
A, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete D21H 21/40 (2006.01); D21H 21/44 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01); G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.23
 Data decăderii din drepturi2012.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.02.2024