Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3584
(21)Numarul depozituluia 2007 0342
(22)Data depozitului2007.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatol, MD; ŢURCANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire complementară a animalelor paricopitate sălbatice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/14 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A01F 25/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.21
 Data decăderii din drepturi2012.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024