Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3657
(21)Numarul depozituluia 2007 0344
(22)Data depozitului2007.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; BAHNAREL Ion, MD; FRUNZE Nina, MD; COREŢCHI Liliana, MD; SPÎNU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium viride 2 pentru solubilizarea compusilor insolubili ai cobaltului  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2009
F1, BOPI 07/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.12.25
 Data decăderii din drepturi2019.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024