Brevet valabil


(11)Numarul documentului3706
(21)Numarul depozituluia 2008 0057
(22)Data depozitului2008.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a soluţiei apoase de anhidridă sulfuroasă şi instalaţie pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2009
F1, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 17/48 (2006.01); C12G 1/04 (2006.01); C12H 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

12.12.2023