Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3845
(21)Numarul depozituluia 2008 0063
(22)Data depozitului2008.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Staţie hidraulică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 13/00 (2006.01); F03B 7/00 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01); F03B 13/22 (2006.01); F03B 17/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.03.05
 Data decăderii din drepturi2014.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

07.02.2023