Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3739
(21)Numarul depozituluia 2008 0071
(22)Data depozitului2008.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRAVCENCO Anatol, MD; SALTANOVICI Tatiana, MD; JACOTĂ Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la secetă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2009
F1, BOPI 11/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.11.30
(47)Data eliberării brevetului2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.14
 Data decăderii din drepturi2013.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.07.2024