Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3644
(21)Numarul depozituluia 2008 0075
(22)Data depozitului2008.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; BARKAN Refael, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat pentru tratamentul algodismenoreei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01); A61P 5/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.17
 Data decăderii din drepturi2012.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.10.2020