Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3781
(21)Numarul depozituluia 2008 0079
(22)Data depozitului2008.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; EFREMOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a   preparatului   antioxidant termostabil din  biomasa cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2009
F1, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 9/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 38/44 (2006.01); A61K 38/41 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.18
 Data decăderii din drepturi2013.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.02.2024