Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3771
(21)Numarul depozituluia 2008 0118
(22)Data depozitului2008.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitori ai enzimei 17 β -HSD, stimulatoare a multiplicării celulelor cancerului prostatei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/11 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.30
 Data decăderii din drepturi2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023