Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3889
(21)Numarul depozituluia 2008 0134
(22)Data depozitului2008.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; VLAD Pavel, MD; BARBĂ Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 11-bishomodrim-8(9)-en-12-onei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 35/06 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01); C07C 49/21 (2006.01); C07C 35/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.19
 Data decăderii din drepturi2013.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.09.2023