Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3738
(21)Numarul depozituluia 2008 0141
(22)Data depozitului2008.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; LUNGA Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTetraozidă a (25R)-5α-furostan-3β-22α-26-triol-[26-O-β-D-glucopiranozidei]  în calitate de compus ce sporeşte legarea seminţelor la hibridizare la distanţă  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2009
F1, BOPI 11/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01); C07H 15/24 (2006.01); C07H 3/06 (2006.01); A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.11.30
(47)Data eliberării brevetului2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.21
 Data decăderii din drepturi2013.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024