Brevet valabil


(11)Numarul documentului3969
(21)Numarul depozituluia 2008 0158
(22)Data depozitului2008.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de confecţionare a acului macazului de cale ferată
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2010
F1, BOPI 10/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E01B 7/00 (2006.01); E01B 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5850, 2009.06.03
Datele iniţiale:DOLGOPOLOV Vladimir, MD;
Datele finale:DOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

14.06.2024