Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3854
(21)Numarul depozituluia 2008 0183
(22)Data depozitului2008.07.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU; BALAŞOVA Natalia, RU; BALAŞOVA Irina, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru germinarea polenului de ardei dulce Capsicum annuum L.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2009
F1, BOPI 03/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.07
 Data decăderii din drepturi2013.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024