Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4009
(21)Numarul depozituluia 2008 0198
(22)Data depozitului2008.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei  în calitate de remediu antituberculos
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2010
B1, BOPI 01/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 471/04 (2006.01); A61K 31/395 (2006.01); A61K 31/4045 (2006.01); A61K 31/435 (2006.01); A61K 31/437 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.15
 Data decăderii din drepturi2016.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:10374, 2009.10.19
Datele iniţiale:MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD
Datele finale:MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024