Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3826
(21)Numarul depozituluia 2008 0207
(22)Data depozitului2008.07.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABAŞCHIN Alexandr, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD; URSU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage şi instalaţie pentru producerea lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/033 (2006.01); B07B 4/08 (2006.01); B07B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.24
 Data decăderii din drepturi2013.07.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022