Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3879
(21)Numarul depozituluia 2008 0211
(22)Data depozitului2008.07.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRUTINSCHI Tudor, MD; PETREANU Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos alimentar
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/308 (2006.01); A23L 1/052 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61P 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.29
 Data decăderii din drepturi2015.07.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.06.2023