Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3792
(21)Numarul depozituluia 2008 0215
(22)Data depozitului2008.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; CREPIS Oleg, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; USATÎI Adrian, MD; MOLODOI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiFuraj pentru larve şi puiet de peşte
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2010
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A23K 1/08 (2006.01); A23K 1/10 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.07
 Data decăderii din drepturi2013.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.05.2024