Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3994
(21)Numarul depozituluia 2008 0241
(22)Data depozitului2008.09.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; NENNO Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru prelucrarea anaerobă a borhotului de la vinificaţie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2010
F1, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/46 (2006.01); C02F 1/32 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 3/00 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.18
 Data decăderii din drepturi2013.09.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024