Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3979
(21)Numarul depozituluia 2008 0247
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compus cu proprietăţi antioxidante
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08H 5/00 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01); C07C 37/60 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.09.30
 Data decăderii din drepturi2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.03.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:2518, 2009.03.17
Datele iniţiale:LUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
Datele finale:LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; GIURGINCA Maria, RO; MEGHEA Aurelia, RO;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

07.02.2023