Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4045
(21)Numarul depozituluia 2008 0269
(22)Data depozitului2008.10.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a obiectului electroconductor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); B23H 9/06 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); B23H 7/00 (2006.01); B23H 7/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.30
 Data decăderii din drepturi2013.10.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024