Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4023
(21)Numarul depozituluia 2008 0284
(22)Data depozitului2008.11.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a unui marcaj ireproductibil pe obiecte solide
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2010
B1, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.27
 Data decăderii din drepturi2013.11.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.02.2024