Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3930
(21)Numarul depozituluia 2008 0290
(22)Data depozitului2008.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; PETRENKO Petr, MD; SIMONOV Iurie, MD; ANTOSYAK Boris, MD; PARASCHIVESCU Andrei Octavian, RO; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiNitrat de catenă-di(m-4,4-dipiridil){di(m-4,4-dipiridil)-di(nitrato-2-[2-(hidroxietilimino)metil]fenolato(1-)cupru)}-diaquacupru(II) în calitate de material dielectric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2010
B1, BOPI 06/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07D 213/22 (2006.01); H01B 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.15
 Data decăderii din drepturi2013.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024