Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3939
(21)Numarul depozituluia 2009 0005
(22)Data depozitului2009.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; DONICA Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Unguent antimicrobian pe bază de produse apicole (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 36/88 (2006.01); A61K 47/06 (2006.01); A61K 47/44 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A23L 1/076 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.28
 Data decăderii din drepturi2017.01.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.08.2022