Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3899
(21)Numarul depozituluia 2009 0018
(22)Data depozitului2009.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.02.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎROMEATNICOV Iulia, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de micropropagare a Echinacea purpurea L. Moench in vitro
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.23
 Data decăderii din drepturi2014.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022