Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4098
(21)Numarul depozituluia 2009 0024
(22)Data depozitului2009.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.02.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; REDCENCO Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD;
(54)Titlul inventieiHologramă şi dispozitiv pentru aplicarea imaginii individuale de identificare pe aceasta
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 02/2011
A2, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01); B41M 5/20 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.02.28
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.27
 Data decăderii din drepturi2014.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.04.2024