Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3945
(21)Numarul depozituluia 2009 0041
(22)Data depozitului2009.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; STRATAN Maria, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN  FD 02
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2010
B1, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.04.07
 Data decăderii din drepturi2014.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024