Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4008
(21)Numarul depozituluia 2009 0069
(22)Data depozitului2009.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.07.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Mihail, MD; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; NISTOR Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de purificare a apelor reziduale de albastru de metilen
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2010
B1, BOPI 01/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01); B01J 21/18 (2006.01); C01B 31/08 (2006.01); C09B 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.01
 Data decăderii din drepturi2014.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024