Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4016
(21)Numarul depozituluia 2009 0118
(22)Data depozitului2009.11.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.11.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CIORNEA Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; ŢAPCOV Victor, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; GÎNJU Dumitru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDihidrat de  {(hexaaquacalciu)-[μ-hidroxi-μ-acetato-O,O′-bis(nitrilotriacetatocrom(III))]}  ce posedă proprietăţi de material dielectric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2010
B1, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/16 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07F 3/04 (2006.01); C07F 11/00 (2006.01); H01B 3/02 (2006.01); H01B 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.13
 Data decăderii din drepturi2014.11.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024