Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4089
(21)Numarul depozituluia 2009 0120
(22)Data depozitului2009.11.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.11.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; ŞTIRBU Cătălina-Mihaela, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; CHIRAZI Marin, RO; ŞTIRBU Ilie-Cătălin, RO; SANDU Andrei Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Halocameră artificială de suprafaţă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61G 10/02 (2006.01); A61H 33/06 (2006.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.01.31
(47)Data eliberării brevetului2011.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.18
 Data decăderii din drepturi2014.11.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023